Cirkulär ekonomi – javisst, men ytterst handlar detta om affärs- och produktutveckling.

När jag och mina vänner startade CradleNet år 2009 med syftet att få igång den cirkulära ekonomin, så insåg jag ganska snart hur många olika ingångar man kunde ha till den kommande megatrenden.

Den cirkulära ekonomin som folkrörelse, folkbildning, återvinningsprojekt eller som en kul möjlighet för unga och ideella designers och formgivare.